Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z  art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy:

1. Definicje

Administrator: FHU Bukbike Rafał Szyndlarewicz, ul. Jasna 72, 70-777 Szczecin, NIP: 851-207-90-55, REGON: 321514437.

Dane osobowe: informacje umożliwiające identyfikację lub potencjalnie możliwą identyfikację osoby fizycznej przy wykorzystaniu takich właściwości jak charakter fizyczny, genetyczny, psychiczny, ekonomiczny, fizjologiczny, genetyczny, społeczny lub kulturowy. Mowa tu również o numerze IP urządzenia, danych lokalizacyjnych oraz informacji, które gromadzone są przez pliki cookies.

Serwis i Sklep internetowy: prowadzony przez Administratora serwis internetowy oraz sklep internetowy dostępny pod adresem bukbike.pl, do którego stosuje się niniejsze Zasady ochrony danych osobowych (Politykę prywatności).

Użytkownik: osoba fizyczna, która odwiedza Serwis i Sklep internetowy bukbike.pl.

2. Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu i Sklepu internetowego bukbike.pl, Administrator zbiera dane w zakresie potrzebnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie i Sklepie internetowym.

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich użytkowników:

 • którzy korzystają z Serwisu i Sklepu internetowego bukbike.pl (adres IP, pliki cookies)
 • niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami,

przetwarzane są przez Administratora dla następujących celów:

 • analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, którym jest analityka i funkcjonalność działania Serwisu i Sklepu internetowego bukbike.pl;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie bukbike.pl podlega rejestrowaniu w tzw. logach (integralnym elemencie bazodanowego systemu zarządzania treścią, w oparciu o który zbudowany jest Serwis i Sklep internetowy bukbike.pl). Dane zawarte w logach przetwarzane są dla celów ściśle związanych ze świadczeniem usług przez Serwis i Sklep internetowy, w tym o charakterze technicznym oraz administracyjnym. Ma to integralny wpływ na potrzebę zapewnienia właściwego stopnia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz możliwości zarządzania Serwisem (także w aspekcie analitycznym).

4. Rejestracja

Osoby, które w sposób dobrowolny zarejestrują się w Serwisie i Sklepie internetowym bukbike.pl, będą zapytane w formularzu o podanie danych niezbędnych do stworzenia i obsługi konta klienta, a przede wszystkim danych uznanych za niezbędne do przeprowadzenia procesu zamówienia kupionego towaru. Należy pamiętać, że tego rodzaju informacje i dane można szybko i bezproblemowo usunąć. Niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji będzie skutkowało niemożnością założenia konta w Serwisie i Sklepie internetowym bukbike.pl.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • świadczenia usług związanych z obsługą konta w Serwisie i Sklepie internetowym, czyli przede wszystkim właściwego i skutecznego wykonania umowy;
 • analitycznym i statystycznym, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora związany z prowadzeniem analizy aktywności Użytkowników w Serwisie i Sklepie internetowym;
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw).

5. Złożenie zamówienia

Złożenie zamówienia (czyli zakup towaru) przez Użytkownika Serwisu i Sklepu internetowego bukbike.pl wiąże się z procesem przetwarzania danych osobowych. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym bukbike.pl nie wymaga posiadania konta w Serwisie. Podanie danych wskazanych w Serwisie i Sklepie internetowym jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i właściwego procesu obsługi zamówienia. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem przyjęcia zamówienia.

Dane osobowe w procesie składania zamówienia są przetwarzane w następującym celu:

 • realizacji zamówienia: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;
 • realizacji obowiązków ustawowych, które obowiązują Administratora i są konsekwencją obowiązujących przepisów prawa podatkowego;
 • analityki, gdzie pojawia się uzasadniony interes Administratora, który wynika z prowadzenia analizy aktywności Użytkowników w Serwisie i Sklepie internetowym, uwzględniającej charakter działań ekonomicznych (zakupów), co dalej umożliwia Administratorowi poprawę funkcjonalności działania Serwisu i Sklepu internetowego;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw).

6. Pliki cookies

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Niezbędne pliki cookies
Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies. Służą one w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości i funkcjonalności Serwisu i Sklepu internetowego. Niezbędne pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki czasowe i stałe:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
 • czasowe pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji;
 • stałe pliki cookies wykorzystywane do personalizacji sposoby wyświetlania Serwisu i Sklepu internetowego.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych służą do przygotowywania analizy statystycznej, która pomaga Administratorowi zrozumieć preferencje i sposób działania Użytkowników na stronie internetowej bukbike.pl. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości oraz wyglądu serwisu do panujących trendów; statystyki stosuje się również do oceny popularności strony – dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics lub Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (zobacz informacje kontaktowe na dole niniejszej strony).

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Okres zależy od charakteru i specyfiki świadczonej usługi, jak również celu jej przetwarzania. Dane przetwarzane są przez okres 10 lat od momentu realizacji zamówienia w Serwisie i Sklepie internetowym bukbike.pl lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody przez Użytkownika. Może to być również zgłoszenie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (dotyczy uzasadnionego interesu Administratora). Czas przetwarzania danych może ulec zmianie, tj. wydłużeniu, w momencie, gdyby dane okazały się potrzebne do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Wraz z końcem czasu przetwarzania, dane podlegają likwidacji.

8. Uprawnienia Użytkownika

Użytkownik Serwisu i Sklepu internetowego bukbike.pl ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych
 • możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu ich przetwarzania
 • migracji danych
 • wniesienia sprzeciwu do sposobu przetwarzania
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, na podstawie której przetwarzane są jego dane w Serwisie i Sklepie internetowym bukbike.pl. Do przeprowadzenia tego procesu wystarczy kontakt z Administratorem.

9. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik Serwisu i Sklepu internetowego bukbike.pl posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec procesu przetwarzania danych dla celów profilowania, jeśli przetwarzanie związane jest z uzasadnionym interesem Administratora.

10. Odbiorcy danych

Proces realizacji usług i zamówienia w Serwisie i Sklepie internetowym bukbike.pl powoduje, iż dane osobowe będą ujawniane podmiotom, które:

 • obsługują płatności za zakupiony towar i wysyłkę (operatorzy płatności elektronicznych oraz banki (przelew tradycyjny)
 • obsługują przesyłki kurierskie dla zamówionego towaru w Serwisie i Sklepie internetowym.

11. Bezpieczeństwo

Dostęp do danych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych. Dostęp jest ograniczony tylko na potrzeby właściwego przeprowadzenia zadania. Serwis i Sklep internetowy posiada mechanizmy zabezpieczające dane osobowe, w tym protokół SSL. Administrator kładzie nacisk na właściwy proces dokumentowania operacji na danych osobowych.

12. Administrator Danych Osobowych

FHU Bukbike Rafał Szyndlarewicz, ul. Jasna 72, 70-777 Szczecin
telefon: 501 429 864
e-mail: sklep@bukbike.pl